top of page

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu sözleşme JENES ÇORAP İPLİK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adresinde mukim arasında aşağıdaki koşullarda yapılmıştır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, “                                  “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında                              ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine              tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin                      ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. 

 

  1. (PROJE ADI/BULUŞ ADI) PROJE / BULUŞ TANIMI 

  1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 

Sözleşmede tanımlanan……………………….………………………………esnasında                          tarafından                   ‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir. 

  1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi              ‘a vermeyi taahhüt eder. 

  2. işbu sözleşmede söz konusu edilen iş ile ilgili bilgi, belge, firma                                                               

ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde                 ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

5.3.                           tarafından         ‘a temin edilmiş belge ve bilginin,              firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin               firması tarafından öğrenilmesi halinde,                       bundan dolayı sorumlu olacaktır.                          Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ. 

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile                           maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

  1. SÜRE 

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü,              ‘nin,              firması ile ……………………….. başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. 

 

  1. TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. 

  1. UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle                 tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir. 
 

JENES ÇORAP İPLİK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

bottom of page